page
Wat zijn wij
page
page
Welkom op de homage van de Papiermaecker
Wie zijn wij
Wat doen wij
page
page

Martina, Elisabeth, Maria

Albersz - Vissers


Achter de gulle lach van Martina gaat een groot geheim schuil. Over de afkomst van de weduwe is weinig bekend. Zij heeft om een duistere reden geen mededelingen over haar man en voorvaderen gedaan. Het verhaal gaat dat haar nog jonge echtgenoot om het leven is gekomen door toedoen van een of meerdere familieleden. Het vermoeden bestaat dat zij daar zelfs getuige van is geweest. Omdat niets haar nog bindt met de stad 's-Hertogenbosch besluit ze daarom met Adrianus verder te trekken. De gedeelde be-langstelling voor papierproducten heeft hen bij elkaar gebracht.

Als weduwe van een ambachtsman heeft zij het recht verworven het ambacht als boekbinder voort te zetten. Samen reizen ze verder in de richting van Gennep, waar ze zich vestigen. Zij wil niets vertellen over haar afkomst en hij vraagt er niet naar. In Gennep bouwen ze samen een moeizaam maar eerlijk bestaan op, todat ook hier de problemen zich voordoen. Als in de bovenloop van de rivier de Niers het water ten gunste van andere molens wordt opgestuwd, komt de papiermakerij in de problemen en verliest Adrianus zijn werk als papiermaker. In 1437 verlaten ze Gennep, de molen komt tot verval. Reizend brengen zij hun producten bij kastelen en kloosters aan de man. Het papier wat hij schept is een welkome vervanger van het

dure perkament, terwijl zij zij de vele ge-schriften vakkundig tot een boek vervaardigt.


Als gevolg van de uitvinding van de boekdrukkunst (1454) is de vraag naar papier enorm toegenomen, met name voor het drukken van bijbels. En zo verblijven ze voor korte of langere tijd in een bepaald gebied om dan weer verder te trekken.


De binding van het geslacht Zwijsen met het papier en het boek blijkt uit de latere oprichting van de Uitgeverij Zwijsen een initiatief van Mrg. Johannes Zwijsen (1794 - 1877) bisschop van 's-Hertogenbosch en aartsbisschop van Utrecht.

Wat zijn wij

Festivals

Agenda

Homepage

Wie zijn wij

Wat doen wij

Het geslacht

Zwijsen

Waar vindt u ons