page
page

Het familiewapen

Nomen honor sed honor

maivsquam nomen.

Mijn naam is mijn eer, maar mijn eer is mij dierbaarder dan mijn naam.


(Dit is een fictief verhaal gebasseerd op een aantal historische feiten

locaties en  jaartallen.)

Het geslacht Zwijsen kent in de historie vele schrijfwijzen; dieWijsen, desWijse, later sWijse en Zwijsen. Het geslacht Zwijsen bestaat al vele jaren uit papiermakers. In het familiewapen zijn duidelijk Moorse invloeden aanwezig. Een direct verband met het papiermaken. Het waren immers Noord Afrikanen die de in China ontwikkelde techniek van het papiermaken omstreeks 1200 naar Europa brachten.

  

Petrus Zwijsen, molenaar in het Belgische Geestbeets, vestigt zich in 1394 als nieuwe poorter in de stad Antwerpen en huwt Cornelia van Heeswijk. Het huwelijk kent twee kinderen, Henricus (1396) en Adrianus (1398)


Adrianus Johannes Henri Fredericus Zwijsen.


Adrianus gaat als leerling papiermaker aan het werk in Huy bij Luik in het huidige Belgie  (1412)

In 1415 verhuizen zijn ouders en broer naar de stad Dordrecht om daar een papiermolen te stichten. Als gevolg echter van de Hoekse en Kabeljauwse twisten is het dijk onderhoud in die tijd sterk verwaarloosd, met noodlottig gevolg. Eerdere overstromingen in 1404 hebben de dijken dusdanig verzwakt dat in de jaren daarna de Biesbos ontstaat.

Adrianus besluit na de tweede St. Elisabethsvloed (1421)  te verhuizen naar het bedrijf van zijn ouders.

Adrianus is dan inmiddels opgeklommen tot meester papiermaker. Zijn leven wordt echter gekenmerkt door vele tegenslagen.


Tijdens de derde St. Elisabethsvloed in 1424 komen zowel vader, moeder, als broer om het leven. Mede omdat de molen, en al hun bezittingen en werktuigen door het water zijn verwoest, begint hij een zwervend bestaan te leiden.

Hij bestluit zijn vakmanschap elders te gaan bewijzen. Hij gaat op reis in de richting van Gennep, destijds nog Duits grondgebied, waar men een papiermolen heeft opgericht.    Op  zijn reis naar Gennep ontmoet  hij in 's Hertogenbosch, de weduwe van een bekende boekbinder Hubert Albertsz.

 

Vervolg -->