Welkom bij de papiermaecker anno 1450
page

Als gevolg van de coronaregels zijn alle activiteiten van De Papiermaecker, zowel B&B als de Middeleeuwse papiermakerij en boekbinderij tot nader order geblokkeerd.

In het nieuwe jaar hopen wij voor wat de papiermakerij betreft aan de diverse festivals te kunnen deelnemen.

De eerste contacten zijn al weer gemaakt en het eerste contract is getekend.

Als u belangstelling hebt voor onze verrichtingen, wij werken onze agenda wekelijks bij.